+

Persondatapolitik for TAK ROCK TIL ALLE

 1. 1. Introduktion
  1. 1.1 Nærværende persondatapolitik beskriver, hvorledes Royal Unibrew A/S (herefter benævnt “RU”, “vi” eller “os”) indsamler og behandler dine personoplysninger, når du tilmelder dig ’’GRATIS ROCK’’ e-mail service på hjemmesiden www.royalbeer.dk/takrock (i det følgende ”TAK ROCK TIL ALLE’’).
  2. 1.2 For at kunne modtage e-mails med relevante oplysninger vedr. ’’TAK ROCK TIL ALLE’’ er det nødvendigt at vi får oplysning om din fysiske placering eller dit postnummer samt oplysning om din e-mailadresse.
  3. 2. Samtykke
  4. 2.1 Når du tilmelder dig e-mail service i forbindelse med TAK ROCK TIL ALLE vil du specifikt blive bedt om at acceptere nærværende persondatapolitik og give samtykke til behandling af personoplysninger som nærmere beskrevet i denne persondatapolitik.
  5. 2.2 Hvis du ikke giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, vil du ikke have mulighed for at  modtage e-mails.
  6. 3. Dataansvarlig
  7. 3.1 Ansvarlig for de data, som vi indsamler om dig i forbindelse med oprettelse af en profil og udsendelse af e-mails til dig er:

   Royal Unibrew A/S

   Faxe Allé 1

   DK-4640 Faxe

   CVR nr. 41956712

   Telefon: 56 77 16 00

   E-mail: contact@royalunibrew.com

  1. 4. personoplysninger der indsamles
  2. 4.1 Når du tilmelder dig e-mail service skal du enten dele din placering med os eller angive dit postnummer. Derudover vil vi indhente din e-mailadresse via Facebook.
  3. 4.2 Vi benytter disse personoplysninger i forbindelse med fremsendelse af e-mails til dig.
  4. 4.3 Behandlingen af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke.
  5. 5. Videregivelse
   5.1 RU videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter. Oplysningerne slettes i overensstemmelse med pkt. 8.
  1. 6. DatabehandlerE
  2. 6.1 RU anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af e-mail service m.v. Disse virksomheder kan behandle personoplysninger, for hvilke RU er dataansvarlig og handler alene på vegne af RU.
  3. 6.2 Databehandlerene har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende persondatalovgivning.
  1. 7. Dine rettigheder
  2. 7.1 Du har ret til at indhente oplysninger fra os om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig; til hvilke formål vi behandler disse oplysninger; hvilke modtagere vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til; opbevaringsperiode og information vedrørende kilden til sådanne personoplysninger (“retten til indsigt”).
  3. 7.2 Hvis du beder om det, vil du få en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig. På din anmodning kan kopien være i maskinlæsbart elektronisk format (“retten til dataportabilitet”).
  4. 7.3 Hvis du opdager, at nogle af ​​de personoplysninger, som vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at bede os om at rette sådanne oplysninger (“retten til berigtigelse”).
  5. 7.4 Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage (“retten til at tilbagekalde samtykke”). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi slette din profil eller anonymisere dine personoplysninger, og du vil ikke længere være i stand til fortsat at modtage e-mails, og vi vil ikke længere være i stand til at identificere dig.
  6. 7.5 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til markedsføring eller andre formål.
  7. 7.6 Når du kontakter os vedrørende de i punkt 7.1-7.5 nævnte rettigheder, kan du anmode os om at begrænse vores behandling af ​​dine personoplysninger til kun at være opbevaring. Såfremt du har opnået begrænsning af behandling af dine personoplysninger, vil du blive underrettet af os, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.
  8. 7.7 I det omfang det er muligt, vil vi informere modtagere, som vi måtte have videregivet dine personoplysninger til, om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger, som vi har imødekommet.
  9. 7.8 Når du kontakter os vedrørende ​​dine rettigheder, som anført i punkt 7.1-7.6, bør du være forberedt på at identificere dig selv, for eksempel ved at sende anmodningen fra en e-mailadresse, som vi efterfølgende kan benytte. Vi kan fremsætte yderligere krav om dokumentation for din identitet, før vi imødekommer din anmodning.
  10. 7.9 Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os, se kontaktoplysninger i punkt 3 ovenfor. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
  11. 8. opbevaringsperiode
  12. 8.1 RU opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant af hensyn til opfyldelse af vores aftale med dig, det vil sige i den periode, hvor du har en profil og modtager e-mails. Oplysningerne kan efterfølgende blive behandlet i anonymiseret form.
  13. 8.2 Seks måneder efter afholdelse af Carpark North koncerten vil vi slette din profil, herunder alle de personoplysninger, der relaterer til din profil
  14. 9. ændringer
  15. 9.1 Hvis vi foretager ændringer af nærværende persondatapolitik, vil du blive bedt om at acceptere den ændrede version af persondatapolitikken.
  16. 9.2 Hvis du ikke kan tiltræde den ændrede persondatapolitik, vil det ikke være muligt for dig længere at tilgå din profil.
+

Cookie politik for TAK ROCK TIL ALLE

 1. 1. Introduktion
  1. 1.1 Nærværende persondatapolitik beskriver, hvorledes Royal Unibrew A/S (herefter benævnt “RU”, “vi” eller “os”) indsamler og behandler dine personoplysninger, når du tilmelder dig ’’GRATIS ROCK’’ e-mail service på hjemmesiden www.royalbeer.dk/takrock (i det følgende ”TAK ROCK TIL ALLE’’).
  2. 1.2 For at kunne modtage e-mails med relevante oplysninger vedr. ’’TAK ROCK TIL ALLE’’ er det nødvendigt at vi får oplysning om din fysiske placering eller dit postnummer samt oplysning om din e-mailadresse.
  3. 2. Samtykke
  4. 2.1 Når du tilmelder dig e-mail service i forbindelse med TAK ROCK TIL ALLE vil du specifikt blive bedt om at acceptere nærværende persondatapolitik og give samtykke til behandling af personoplysninger som nærmere beskrevet i denne persondatapolitik.
  5. 2.2 Hvis du ikke giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, vil du ikke have mulighed for at  modtage e-mails.
  6. 3. Dataansvarlig
  7. 3.1 Ansvarlig for de data, som vi indsamler om dig i forbindelse med oprettelse af en profil og udsendelse af e-mails til dig er:

   Royal Unibrew A/S

   Faxe Allé 1

   DK-4640 Faxe

   CVR nr. 41956712

   Telefon: 56 77 16 00

   E-mail: contact@royalunibrew.com

  1. 4. personoplysninger der indsamles
  2. 4.1 Når du tilmelder dig e-mail service skal du enten dele din placering med os eller angive dit postnummer. Derudover vil vi indhente din e-mailadresse via Facebook.
  3. 4.2 Vi benytter disse personoplysninger i forbindelse med fremsendelse af e-mails til dig.
  4. 4.3 Behandlingen af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke.
  5. 5. Videregivelse
   5.1 RU videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter. Oplysningerne slettes i overensstemmelse med pkt. 8.
  1. 6. DatabehandlerE
  2. 6.1 RU anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af e-mail service m.v. Disse virksomheder kan behandle personoplysninger, for hvilke RU er dataansvarlig og handler alene på vegne af RU.
  3. 6.2 Databehandlerene har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende persondatalovgivning.
  1. 7. Dine rettigheder
  2. 7.1 Du har ret til at indhente oplysninger fra os om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig; til hvilke formål vi behandler disse oplysninger; hvilke modtagere vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til; opbevaringsperiode og information vedrørende kilden til sådanne personoplysninger (“retten til indsigt”).
  3. 7.2 Hvis du beder om det, vil du få en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig. På din anmodning kan kopien være i maskinlæsbart elektronisk format (“retten til dataportabilitet”).
  4. 7.3 Hvis du opdager, at nogle af ​​de personoplysninger, som vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at bede os om at rette sådanne oplysninger (“retten til berigtigelse”).
  5. 7.4 Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage (“retten til at tilbagekalde samtykke”). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi slette din profil eller anonymisere dine personoplysninger, og du vil ikke længere være i stand til fortsat at modtage e-mails, og vi vil ikke længere være i stand til at identificere dig.
  6. 7.5 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til markedsføring eller andre formål.
  7. 7.6 Når du kontakter os vedrørende de i punkt 7.1-7.5 nævnte rettigheder, kan du anmode os om at begrænse vores behandling af ​​dine personoplysninger til kun at være opbevaring. Såfremt du har opnået begrænsning af behandling af dine personoplysninger, vil du blive underrettet af os, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.
  8. 7.7 I det omfang det er muligt, vil vi informere modtagere, som vi måtte have videregivet dine personoplysninger til, om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger, som vi har imødekommet.
  9. 7.8 Når du kontakter os vedrørende ​​dine rettigheder, som anført i punkt 7.1-7.6, bør du være forberedt på at identificere dig selv, for eksempel ved at sende anmodningen fra en e-mailadresse, som vi efterfølgende kan benytte. Vi kan fremsætte yderligere krav om dokumentation for din identitet, før vi imødekommer din anmodning.
  10. 7.9 Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os, se kontaktoplysninger i punkt 3 ovenfor. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
  11. 8. opbevaringsperiode
  12. 8.1 RU opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant af hensyn til opfyldelse af vores aftale med dig, det vil sige i den periode, hvor du har en profil og modtager e-mails. Oplysningerne kan efterfølgende blive behandlet i anonymiseret form.
  13. 8.2 Seks måneder efter afholdelse af Carpark North koncerten vil vi slette din profil, herunder alle de personoplysninger, der relaterer til din profil
  14. 9. ændringer
  15. 9.1 Hvis vi foretager ændringer af nærværende persondatapolitik, vil du blive bedt om at acceptere den ændrede version af persondatapolitikken.
  16. 9.2 Hvis du ikke kan tiltræde den ændrede persondatapolitik, vil det ikke være muligt for dig længere at tilgå din profil.

Tak rock til alle!

Danmark er dækket af rock. Lige fra små koncerter på den lokale, til kæmpe festivaller. Vi har så mange muligheder, at vi bliver hjemme når vi har chancen. Der er en ny koncert i morgen.
Tak Rock, skimmede hele Danmark igennem for at sikre, at alle virkelig har fået rock og tænk: Der er kun 8 byer der ikke har haft en rockkoncert i en radius af 10–20 km i løbet af det sidste år. I de byer ved man, at der kan gå længe inden tour-bussen stopper igen. I de byer, tager man ikke en koncert for givet. Der møder man op d.16/8 og du må godt komme med!

Carpark NOrth går på scenen om:

33 : 22 : 09

Kom med til koncerterne i hele danmark Onsdag D. 16 August


By: Oplev

Sted: Thingbæk Kalkminer, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping

Kl. 00:00


By: Borris

Sted: AMBA Korn og Foder, Storegade 36, 6900 Skjern

Kl. 03:15


By: Vodder

Sted: Gads Maskinstation, Gånsagervej 26, 6780 Skærbæk

Kl. 06:45


By: Husby

Sted: Husby Auto, Storegade 23, 5592 Ejby

Kl. 09:45


By: Kragelund

Sted: Laden på Kragelundvej, Kragelundvej 19, 5853 Ørbæk

Kl. 13:00


By: Niløse

Sted: Niløse Nedlagte Skole, Kongstedvej 26, 4293 Dianalund

Kl. 15:45


By: Falkerslev

Sted: Falster Familie Camping, Tværmosevej 2, 4871 Horbelev

Kl. 18:45


By: Errindlev

Sted: Min købmand, Egelundvej 1, 4895 Errindlev

Kl. 23:00


Tak Rock gi’r koncert med Carpark North d.16/8 i alle byer der ikke har haft rock i et år

Alle fortjener rock, ingen byer skal tørste. Derfor vil Tak Rock, Carpark North og support bands give gratis koncerter d.16/8 i alle de byer i Danmark der ikke har haft en rockkoncert i en radius af 10 -20 km. i et helt år.

Indtast dit postnummer

Du og din by får rock!

Vi kommer sammen med Carpark North d. 16/8 og giver gratis koncert. For din by har ikke haft en rockkoncert i 10 – 20 km radius i et helt år. Scroll ned her på siden og se, hvor og hvornår koncerten bliver afholdt.

Carpark NOrth går på scenen om:

33 : 22 : 09

Din by har haft rock i et år!

Tak Rock og Carpark North kommer ikke forbi din by, da du f.eks. havde muligheden for at se Pumpehuset i Pumpehuset d. xx/xx 2016. Du kan dog stadig få gratis rock med Carpark North, du skal bare køre til en af byerne her på sitet d.16/8. Scroll ned her på siden og se, hvor og hvornår koncerterne bliver afholdt.

Carpark NOrth går på scenen om:

33 : 22 : 09