+

Persondatapolitik for TAK ROCK TIL ALLE

 1. 1. Introduktion
  1. 1.1 Nærværende persondatapolitik beskriver, hvorledes Royal Unibrew A/S (herefter benævnt “RU”, “vi” eller “os”) indsamler og behandler dine personoplysninger, når du tilmelder dig ’’GRATIS ROCK’’ e-mail service på hjemmesiden www.royalbeer.dk/takrock (i det følgende ”TAK ROCK TIL ALLE’’).
  2. 1.2 For at kunne modtage e-mails med relevante oplysninger vedr. ’’TAK ROCK TIL ALLE’’ er det nødvendigt at vi får oplysning om din fysiske placering eller dit postnummer samt oplysning om din e-mailadresse.
  3. 2. Samtykke
  4. 2.1 Når du tilmelder dig e-mail service i forbindelse med TAK ROCK TIL ALLE vil du specifikt blive bedt om at acceptere nærværende persondatapolitik og give samtykke til behandling af personoplysninger som nærmere beskrevet i denne persondatapolitik.
  5. 2.2 Hvis du ikke giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, vil du ikke have mulighed for at  modtage e-mails.
  6. 3. Dataansvarlig
  7. 3.1 Ansvarlig for de data, som vi indsamler om dig i forbindelse med oprettelse af en profil og udsendelse af e-mails til dig er:

   Royal Unibrew A/S

   Faxe Allé 1

   DK-4640 Faxe

   CVR nr. 41956712

   Telefon: 56 77 16 00

   E-mail: contact@royalunibrew.com

  1. 4. personoplysninger der indsamles
  2. 4.1 Når du tilmelder dig e-mail service skal du enten dele din placering med os eller angive dit postnummer. Derudover vil vi indhente din e-mailadresse via Facebook.
  3. 4.2 Vi benytter disse personoplysninger i forbindelse med fremsendelse af e-mails til dig.
  4. 4.3 Behandlingen af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke.
  5. 5. Videregivelse
   5.1 RU videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter. Oplysningerne slettes i overensstemmelse med pkt. 8.
  1. 6. DatabehandlerE
  2. 6.1 RU anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af e-mail service m.v. Disse virksomheder kan behandle personoplysninger, for hvilke RU er dataansvarlig og handler alene på vegne af RU.
  3. 6.2 Databehandlerene har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende persondatalovgivning.
  1. 7. Dine rettigheder
  2. 7.1 Du har ret til at indhente oplysninger fra os om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig; til hvilke formål vi behandler disse oplysninger; hvilke modtagere vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til; opbevaringsperiode og information vedrørende kilden til sådanne personoplysninger (“retten til indsigt”).
  3. 7.2 Hvis du beder om det, vil du få en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig. På din anmodning kan kopien være i maskinlæsbart elektronisk format (“retten til dataportabilitet”).
  4. 7.3 Hvis du opdager, at nogle af ​​de personoplysninger, som vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at bede os om at rette sådanne oplysninger (“retten til berigtigelse”).
  5. 7.4 Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage (“retten til at tilbagekalde samtykke”). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi slette din profil eller anonymisere dine personoplysninger, og du vil ikke længere være i stand til fortsat at modtage e-mails, og vi vil ikke længere være i stand til at identificere dig.
  6. 7.5 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til markedsføring eller andre formål.
  7. 7.6 Når du kontakter os vedrørende de i punkt 7.1-7.5 nævnte rettigheder, kan du anmode os om at begrænse vores behandling af ​​dine personoplysninger til kun at være opbevaring. Såfremt du har opnået begrænsning af behandling af dine personoplysninger, vil du blive underrettet af os, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.
  8. 7.7 I det omfang det er muligt, vil vi informere modtagere, som vi måtte have videregivet dine personoplysninger til, om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger, som vi har imødekommet.
  9. 7.8 Når du kontakter os vedrørende ​​dine rettigheder, som anført i punkt 7.1-7.6, bør du være forberedt på at identificere dig selv, for eksempel ved at sende anmodningen fra en e-mailadresse, som vi efterfølgende kan benytte. Vi kan fremsætte yderligere krav om dokumentation for din identitet, før vi imødekommer din anmodning.
  10. 7.9 Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os, se kontaktoplysninger i punkt 3 ovenfor. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
  11. 8. opbevaringsperiode
  12. 8.1 RU opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant af hensyn til opfyldelse af vores aftale med dig, det vil sige i den periode, hvor du har en profil og modtager e-mails. Oplysningerne kan efterfølgende blive behandlet i anonymiseret form.
  13. 8.2 Seks måneder efter afholdelse af Carpark North koncerten vil vi slette din profil, herunder alle de personoplysninger, der relaterer til din profil
  14. 9. ændringer
  15. 9.1 Hvis vi foretager ændringer af nærværende persondatapolitik, vil du blive bedt om at acceptere den ændrede version af persondatapolitikken.
  16. 9.2 Hvis du ikke kan tiltræde den ændrede persondatapolitik, vil det ikke være muligt for dig længere at tilgå din profil.
+

Cookie politik for TAK ROCK TIL ALLE

 1. 1. Introduktion
  1. 1.1 Nærværende persondatapolitik beskriver, hvorledes Royal Unibrew A/S (herefter benævnt “RU”, “vi” eller “os”) indsamler og behandler dine personoplysninger, når du tilmelder dig ’’GRATIS ROCK’’ e-mail service på hjemmesiden www.royalbeer.dk/takrock (i det følgende ”TAK ROCK TIL ALLE’’).
  2. 1.2 For at kunne modtage e-mails med relevante oplysninger vedr. ’’TAK ROCK TIL ALLE’’ er det nødvendigt at vi får oplysning om din fysiske placering eller dit postnummer samt oplysning om din e-mailadresse.
  3. 2. Samtykke
  4. 2.1 Når du tilmelder dig e-mail service i forbindelse med TAK ROCK TIL ALLE vil du specifikt blive bedt om at acceptere nærværende persondatapolitik og give samtykke til behandling af personoplysninger som nærmere beskrevet i denne persondatapolitik.
  5. 2.2 Hvis du ikke giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik, vil du ikke have mulighed for at  modtage e-mails.
  6. 3. Dataansvarlig
  7. 3.1 Ansvarlig for de data, som vi indsamler om dig i forbindelse med oprettelse af en profil og udsendelse af e-mails til dig er:

   Royal Unibrew A/S

   Faxe Allé 1

   DK-4640 Faxe

   CVR nr. 41956712

   Telefon: 56 77 16 00

   E-mail: contact@royalunibrew.com

  1. 4. personoplysninger der indsamles
  2. 4.1 Når du tilmelder dig e-mail service skal du enten dele din placering med os eller angive dit postnummer. Derudover vil vi indhente din e-mailadresse via Facebook.
  3. 4.2 Vi benytter disse personoplysninger i forbindelse med fremsendelse af e-mails til dig.
  4. 4.3 Behandlingen af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke.
  5. 5. Videregivelse
   5.1 RU videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter. Oplysningerne slettes i overensstemmelse med pkt. 8.
  1. 6. DatabehandlerE
  2. 6.1 RU anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af e-mail service m.v. Disse virksomheder kan behandle personoplysninger, for hvilke RU er dataansvarlig og handler alene på vegne af RU.
  3. 6.2 Databehandlerene har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende persondatalovgivning.
  1. 7. Dine rettigheder
  2. 7.1 Du har ret til at indhente oplysninger fra os om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig; til hvilke formål vi behandler disse oplysninger; hvilke modtagere vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til; opbevaringsperiode og information vedrørende kilden til sådanne personoplysninger (“retten til indsigt”).
  3. 7.2 Hvis du beder om det, vil du få en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig. På din anmodning kan kopien være i maskinlæsbart elektronisk format (“retten til dataportabilitet”).
  4. 7.3 Hvis du opdager, at nogle af ​​de personoplysninger, som vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at bede os om at rette sådanne oplysninger (“retten til berigtigelse”).
  5. 7.4 Du er til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage (“retten til at tilbagekalde samtykke”). Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi slette din profil eller anonymisere dine personoplysninger, og du vil ikke længere være i stand til fortsat at modtage e-mails, og vi vil ikke længere være i stand til at identificere dig.
  6. 7.5 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til markedsføring eller andre formål.
  7. 7.6 Når du kontakter os vedrørende de i punkt 7.1-7.5 nævnte rettigheder, kan du anmode os om at begrænse vores behandling af ​​dine personoplysninger til kun at være opbevaring. Såfremt du har opnået begrænsning af behandling af dine personoplysninger, vil du blive underrettet af os, inden begrænsningen af behandlingen ophæves.
  8. 7.7 I det omfang det er muligt, vil vi informere modtagere, som vi måtte have videregivet dine personoplysninger til, om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger, som vi har imødekommet.
  9. 7.8 Når du kontakter os vedrørende ​​dine rettigheder, som anført i punkt 7.1-7.6, bør du være forberedt på at identificere dig selv, for eksempel ved at sende anmodningen fra en e-mailadresse, som vi efterfølgende kan benytte. Vi kan fremsætte yderligere krav om dokumentation for din identitet, før vi imødekommer din anmodning.
  10. 7.9 Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os, se kontaktoplysninger i punkt 3 ovenfor. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.
  11. 8. opbevaringsperiode
  12. 8.1 RU opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant af hensyn til opfyldelse af vores aftale med dig, det vil sige i den periode, hvor du har en profil og modtager e-mails. Oplysningerne kan efterfølgende blive behandlet i anonymiseret form.
  13. 8.2 Seks måneder efter afholdelse af Carpark North koncerten vil vi slette din profil, herunder alle de personoplysninger, der relaterer til din profil
  14. 9. ændringer
  15. 9.1 Hvis vi foretager ændringer af nærværende persondatapolitik, vil du blive bedt om at acceptere den ændrede version af persondatapolitikken.
  16. 9.2 Hvis du ikke kan tiltræde den ændrede persondatapolitik, vil det ikke være muligt for dig længere at tilgå din profil.
Præsenterer

Verdens hurtigste danmarksturné

Den 16/8 gav Tak Rock 8 koncerter med Carpark North i 8 byer på 24 timer.
Her kan du se, hvordan det gik.

slukkede rocktørsten i alle de byer, der ikke havde fået rock i et år

Carpark North tog på verdens hurtigste Danmarksturné d. 16. august 2017 og spillede 8 koncerter for alle dem, der var blevet snydt for rock i et år. Undervejs blev der taget en masse billeder, og dem kan du se ved at klikke på kortet eller bynavnene herunder:

 • Oplev
  Thingbæk Kalkminer
  Kl. 00:00
 • Borris
  AMBA Korn & Foder
  Kl. 03:15
 • Vodder
  Gads Maskinstation
  Kl. 06:45
 • Husby
  Husby Auto
  Kl. 09:45
 • Kragelund
  Laden på Kragelundvej
  Kl. 13:00
 • Niløse
  Niløse Nedlagte Skole
  Kl. 15:45
 • Falkerslev
  Falster Familie Camping
  Kl. 18:45
 • Errindlev
  Min Købmand
  Kl. 23:00

Se behind-the-scenes footage

Her kan du få et unikt indblik i de intense øjeblikke med Carpark North mellem koncerterne og opleve stemningen i tourbussen.

Dagens koncerter set fra publikum

Det store fremmøde udmundede sig i mange delinger af billeder på Facebook og Instagram. Her kan du se et udpluk af de billeder, publikum har delt med #takrock.